Edukacja

Profilaktyka

Wsparcie

 

O nas.

Fundacja Sileo pomaga pomagać, wspiera zagrożonych i/lub wykluczonych oraz edukuje do skutecznych działań.

Celem Fundacji jest wsparcie rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych;

edukacja w zakresie zapobiegania podejmowania zachowań ryzykownych;

profilaktyka takich zachowań oraz pomoc osobom potrzebującym, szczególnie wykluczonym społecznie, ich rodzinom i bliskim.

 

Cele Fundacji Sileo

Fundacja chętnie podejmie współpracę z instytucjami, innymi organizacjami, firmami oraz osobami prywatnymi. 

Każdego stać na coś dobrego.

Możesz podarować odrobinę swojego czasu? Informacje na temat wolontariatu zostaną umieszczone w odpowiedniej zakładce.

Nie masz czasu ale posiadasz teren, lokal, pojazd, sprzęty które mogą komuś posłużyć? Zgłoś się!

Niewiele posiadasz ale masz dobre pomysły? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci je zrealizować!

Masz umiejętności, energię i chciałabyś/chciałbyś działać? Działaj z nami!

Masz odrobinę chęci? To wspaniale! Pomożemy Ci pomagać bez angażowania Twojej energii i czasu!

 

Każdy, kto podejmie współpracę zostanie w odpowiedni sposób wyróżniony dyplomem/odznaką Dobrodzieja Fundacji Sileo ®

Wsparcie finansowe można kierować bezpośrednio na podany numer konta. Wszelkie fundusze przeznaczane są na realizację działań statutowych Fundacji. W tytule przelewu można umieszczać swoje dane i/lub cele szczegółowe. Działalność merytoryczna i finansowa Fundacji Sileo jest jawna. 

 

Fundacja "Sileo"

KRS:    0000711441

NIP:    5223113933

REGON:    369495518

nr konta: 63 1950 0001 2006 0060 5634 0002

www.FundacjaSileo.pl

biuro@fundacjasileo.pl

+48 720 51 51 52

 

Działania.

Zapobieganie, przeciwdziałanie
 • Edukacja i profilaktyka w zakresie ochrony i promocji zdrowia, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Wsparcie, leczenie i opieka
 • Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień.

 • Prowadzenie ośrodków wsparcia i leczenia, poradni, punktów konsultacyjnych, świetlic oraz innych placówek opiekuńczych i pomocowych.

 • Realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych.

 • Opieka wychowawcza i pomoc społeczna.

 • Organizacja czasu wolnego, wyjazdów wakacyjnych oraz innych inicjatyw dla dzieci, młodzieży i rodzin, w szczególności tych, które zagrożone są marginalizacją bądź wykluczeniem.

 

Doskonalenie umiejętności
 • Kształcenie dorosłych, organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, przy zastosowaniu różnych metod.

 

Nauka
 • Badania zwłaszcza w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, a także rynku, opinii publicznej, inne społeczne oraz badania ewaluacyjne i epidemiologiczne.

 

Działalność informacyjna
 • Tworzenie i udostępnianie stron/serwisów internetowych, upowszechnianie wyników badań naukowych oraz prowadzenie bądź współprowadzenie społecznych kampanii informacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, wizyt studyjnych.

 

Udzielanie wsparcia inicjatywom i działaniom zbieżnym z powyższymi.

 

Współpraca z:
 • organami administracji rządowej

 • placówkami opiekuńczo wychowawczymi, oświatowymi oraz szkołami

 • organami władzy samorządowej

 • organizacjami pozarządowymi

 • organizacjami gospodarczymi

 • podmiotami leczniczymi

 • jednostkami służb penitencjarnych.

STATUT FUNDACJI SILEO

Kontakt.

* Korzystając z formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Fundację Sileo zarejestrowaną w Warszawie ul. gen. Mikołaja Bołtucia 6/11, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie e-mail na adres biuro@fundacjasileo.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

 • Black Facebook Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon

Polska, woj. mazowieckie, Warszawa

 

Fundacja "Sileo"   

biuro@fundacjasileo.pl

+48 720 51 51 52

KRS: 0000711441    NIP: 5223113933   REGON: 369495518

nr konta: 63 1950 0001 2006 0060 5634 0002

© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now